Polityka prywatności

Drogi Kliencie!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Fragaria sklep zielarsko-medyczny Małgorzata Osmanowska Monika Mastela S.C.ul.Gen.Bora-Komorowskiego 33 80-377 Gdańsk NIP 5842668994 tel 587620215

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz zawrzeć z nami umowę, możemy Cię poprosić o podanie nam Twoich danych osobowych.

Cel przetwarzania:Zbierane przez nas dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu realizacji zamówień

 

Podstawa przetwarzania danych:

·umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. bRODO),

·umowa sprzedaży / świadczenia usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. bRODO),

·Twoja zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. aRODO),

·nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. fRODO),

 

Podanie danych:

·Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy czy też realizacji zamówień


 

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

·brak możliwości dokonania zakupu,

·brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora,

·brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora.


 

Możliwość cofnięcia zgody:

·w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

 

 


 

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

·przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub

·ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub

·cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

 

 

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

·dostępu do Twoich danych osobowych,

·ich sprostowania,

·usunięcia,

·ograniczenia przetwarzania,

·żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

·z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. fRODO(tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

·jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:

·osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;

·dostawca usługi hostingu;

·podmiot realizujący dostawę towarów;

·dostawcy płatności, banki, instytucje finansowe;

·podmiot zapewniający usługą poczty elektronicznej;

·organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

 

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

*uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.


 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Twoich danych? Napisz na adres e-mail:fragariagdansk@wp.pl


 

Do uzupełnienia.