Regulamin sklepu

REGULAMIN

§1

Właścicielem Sklepu Zielarsko-Medycznego

Fragaria oraz sklepu internetowego i domeny www.fragaria.pl  jest :

Fragaria Sklep Zielarsko-Medyczny

Ul.Gen.Bora-Komorowskiego 33

80-377 Gdańsk-Przymorze

NIP:584-266-89-94

TEL.58-762-02-15

E-MAIL:fragariagdansk@wp.pl  sklep@fragaria.pl

DANE BANKOWE:

Numer rachunku:22 1050  1764 1000 0090 6686 6691

Jest on odpowiedzialny za obsługę sklepu internetowego i realizację zamówień. 
Będzie on dalej nazywany Sprzedawcą.

§2

Klientami Fragarii Sklepu Zielarsko-Medycznego mogą być  pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§1

Nasi Klienci mają zagwarantowaną pełną ochronę danych osobowych zgodnie

z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

danych osobowych, z późniejszymi zmianami) oraz wykorzystanie tych

danych osobowych wyłącznie w celach informacyjnych i do realizacji

zamówień.

§2

Klient najpóźniej przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia akceptuje warunki zamówienia i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji procesu zamówienia przez właściciela sklepu internetowego, z zachowaniem wymogu ich bezpieczeństwa, określonym w przepisach o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 pozycja 883 z 1997r.). Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo do wglądu i korygowania zgromadzonych danych.

PRODUKTY

§1

Sprzedawca oświadcza, iż odpowiada za ważność terminów przydatności do spożycia oferowanych przez siebie produktów na terenie Polski.

§2

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów oryginalnych, dopuszczonych do sprzedaży na terenie Polski, dostępnych wyłącznie bez recepty.

§3

Opisy do produktów oferowanych w sklepie internetowym służą wyłącznie celom informacyjnym oraz do identyfikacji produktów. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

§4

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych u niego produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania ulotek.

§5

Produkty na zdjęciach mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży. Zmiany mogą wynikać z np.: wprowadzenia nowych opakowań, zmian ilościowych zawartości opakowań lub braku produktów promocyjnych.

§6

Ilość produktów promocyjnych jest ściśle określona. Promocja trwa do czasu ich wyczerpania.

§7

Ceny wszystkich produktów podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W trakcie realizacji zamówienia obowiązują ceny z dnia złożenia zamówienia.

§7

Pomimo naszych starań w opisie produktów mogą wystąpić braki i błędy, które jednak nie mogą być podstawą do roszczeń wobec właściciela portalu.

WARUNKI DOSTAWY

§1

Sprzedawca wysyła towary jedynie na terytorium Polski.

§2

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego z podaniem adresu e-mail.

§3

Zamówienia można składać 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

§4

Przez moment potwierdzenia zamówienia należy rozumieć moment w którym status zamówienia zmieni się na „potwierdzone”

§5

Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu.

§6

Po otrzymaniu przesyłki klient  zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności odbieranego towaru z zamówieniem oraz jego stanu i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu

Czas dostawy

§7

Sklep wysyła przesyłki  w dni robocze od poniedziałku do piątku kurierem w przeciągu 1-4 dni roboczych.

§8

W razie zmiany terminu realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 

§9

Sprzedawca poinformuje Klienta o kosztach przesyłki w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

§10

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku:

1.     podania przez zamawiającego danych budzących wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie;

2.     niemożności zrealizowania zamówienia wynikającej z winy producenta, dystrybutora, hurtownika;

3.     gdy produkt został wycofany ze sprzedaży na terenie Polski;

4.     nieprzestrzegania przez zamawiającego niniejszego regulaminu.

 

 

 

REKLAMACJE

§1

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie produktów w stanie nienaruszonym na adres: Fragaria Sklep Zielarsko-Medyczny Ul.Gen.Bora-Komorowskiego 33 ,80-377 Gdańsk-Przymorze wraz z dopiskiem na przesyłce REKLAMACJA  oraz z dołączonym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, którą klient  otrzymał wraz z zamówionym towarem.

§2

Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia zawartości odsyłanej paczki.

§3

Koszty przesyłki zwrotnej ponosi klient.

§4

Paczki odsyłane za pobraniem nie będą odbierane.

§5

Po otrzymaniu paczki zwrotnej, stwierdzeniu prawidłowej jej zawartości i stanu produktów, w zależności od woli klienta nastąpi zwrot należność na wskazany numer konta bankowego lub wymiana produktu.

§6


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony oraz nie zostało usunięte oryginalne opakowanie towaru. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Sklep gwarantuje zwrot ceny towaru. Pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Klient płaci za odesłanie towaru.

 

 

 

METODY PŁATNOŚCI

§1

Sklep internetowy akceptuje następujące metody płatności:

1. Przelew bankowy

Dane do przelewu:

22 1050  1764 1000 0090 6686 6691

Fragaria Sklep Zielarsko-Medyczny

Ul.Gen.Bora-Komorowskiego 33

80-377 Gdańsk-Przymorze

§2

Do każdego zamówienia dołączamy paragon a na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT.

Paczki są wysyłane kurierem –koszt 20zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci Internet, wyczerpany nakład u wydawcy). Firma nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane przez osoby trzecie wykorzystujące login użytkownika.

§2

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z późniejszymi zmianami i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne Ustawy.
 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego.